×

Projekty UE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16)

Projekt: „Projekt, budowa i badania uniwersalnego pojazdu wodorowego charakteryzującego się wysoką efektywnością wykorzystania energii pierwotnej i innowacyjnymi systemami” realizowany w ramach przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1"

Poddziałanie 4.1.3. Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer umowy 22/20/PU/P66/4
Okres realizacji projektu 27.09.2020 – 25.09.2023
Wartość projektu (PLN) 22.400.000,00
Cel projektu Przedsięwzięcie realizowane w ramach zamówienia przedkomercyjnego (PCP) ma na celu wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne (BEV) i wodorowe (FCEV) pojazdy dostawcze do 3.5t oraz technologie poprawiające ich parametry.

Logo Fundusze Europejskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie Sektorowe programy B+R
Numer projektu POIR.01.02.00-00-0257/16
Numer umowy POIR.01.02.00-00-0257/16-02
Okres realizacji projektu 01.10.2017 – 30.06.2021
Wartość projektu (PLN) 11.561.650,33
Kwota dofinansowania (PLN) 4.624.660,12
Cel projektu Wytworzenie w ramach prac B+R nowoczesnego elektrycznego auta miejskiego w oparciu o nowatorską hybrydową konstrukcję nośną

ogłoszenia

10_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf10_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf11_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf11_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf12_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf12_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf14_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf14_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf15_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf15_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf19_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf19_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf20_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf20_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf21_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf21_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf2_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf2_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf22_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf22_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf23_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf23_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf24_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf24_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf25_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf25_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf26_2018 Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty.pdf26_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf27_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf27_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf28_2018 Inofrmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf28_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf3_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf3_2018 Ogloszenie o zamwieniu.pdf6_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf6_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf7_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf7_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf8_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf8_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf9_2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf9_2018 Ogoszenie o zamwieniu.pdf
01_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf01_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf03_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf03_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf04_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf04_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf06_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf06_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf07_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf07_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf08_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf08_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf11_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf11_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf12_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf12_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf13_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf13_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf14_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf14_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf15_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf15_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf16_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf16_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf17_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf17_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf18_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf18_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf19_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf19_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf20_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf20_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf22_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf22_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf23_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf23_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf24_2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf24_2019 Ogoszenie o zamwieniu.pdf
03_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf03_2020 Ogoszenie o zamwieniu_Stal kwasoodporna.pdf04_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf04_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf05_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf05_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf06_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf06_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf08_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf08_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf09_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf09_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf10_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf10_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf11_2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf11_2020 Ogoszenie o zamwieniu.pdf
02_2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf02_2021 Ogoszenie o zamwieniu.pdf